A A A
 

Advantage (Corporate) Plan

Advantage (Corporate) -vakuutus on sijoitussidonnainen jatkuvamaksuinen vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka ei sisällä takuita. Se on tarkoitettu työnantajille, jotka haluavat kerryttää lisäeläkettä yrityksen avainhenkilöille.

Advantage (Corporate) -vakuutus voidaan ottaa tietylle johtajalle tai työntekijälle. Yksilöllinen eläkevakuutus on verotuksellisesti edullinen keino tarjota houkuttelevia työsuhde-etuja.

Työnantaja on vakuutuksenottaja, joka maksaa vakuutusmaksut 10−30 vuoden kiinteän vakuutusmaksukauden ajan. Lisäksi työnantaja voi kerryttää eläkettä suorittamalla kertamaksuja aina halutessaan.

Verotuksellisesti edullinen sekä työnantajalle että työntekijälle

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on työnantajalle verotuksellisesti järkevä ratkaisu, koska vakuutusmaksut ovat yritykselle vähennyskelpoisia kuluja.

Työnantajan maksamat eläkevakuutusmaksut ovat työntekijälle verottomia, kun niiden yhteissumma on enintään 8 500 €/vuosi. Tällöin niitä ei katsota ansiotuloksi.

Eläkevakuutusta ei myöskään veroteta Irlannissa, koska vakuutusmaksut sijoitetaan rahastoihin, joiden tuotot ovat verovapaita. Eläkkeelle jäännin jälkeen maksettava eläke on kuitenkin verotettavaa tuloa.

Rahanarvoisia etuja

Advantage (Corporate) -vakuutukseen sisältyy myös kuolemanvaravakuutus, jonka suuruus on 100 % vakuutuksen sijoitusarvosta. Vakuutuskorvaus maksetaan, jos vakuutettu työntekijä kuolee työsuhteen aikana. Se antaa taloudellista turvaa työntekijän lähiomaisille kuolemantapauksen sattuessa.

Hyötyä molemmille osapuolille

Advantage (Corporate) -vakuutus on hyvä työkalu yrityksen avainhenkilöstön sitouttamiseen. Eläkevakuutusta otettaessa voidaan sopia, että työntekijän on oltava talossa vähintään tietty aika edun saadakseen. Työnantaja ja työntekijä sopivat tämän vähimmäisajan keskenään.

Työntekijä voi vaikuttaa omaan vakuutukseensa

Vaikka työnantaja on vakuutuksenottaja, yritys voi antaa työntekijöille oikeuden päättää vakuutusmaksujen sijoittamisesta rahastoihin. Advantage (Corporate) -vakuutus tuo kansainvälisten rahamarkkinoiden mahdollisuudet käden ulottuville. Valikoimissa on yli 180 sijoitusrahastoa, joista löytyy sopivia vaihtoehtoja niin riskinnälkäisille kuin varman päälle pelaaville sijoittajille.

Kun työntekijä jää eläkkeelle, koko vakuutukselle kertynyt summa maksetaan eläkkeenä. Työnantaja voi myös antaa työntekijän valita, kuinka eläke maksetaan. Työntekijä voi valita maksuvälin, maksuerän suuruuden ja iän, jossa eläkettä aletaan maksaa. Valintoja voi muuttaa koko vakuutuksen voimassaoloajan.

Lisätietoja Advantage (Corporate) -vakuutuksesta on kohdassa Keskeiset piirteet.

ADVANTAGE (CORPORATE) − SUOMI

KESKEISET PIIRTEET

LUE LISÄÄ

computer

SERVICE CENTRE -VERKKOPALVELU

KIRJAUDU


https://www.utmost.ie/fi/wealth-solutions/suomi/advantage-corporate/esittely/